Tillsammans med kommunikationsavdelningen på Jönköping University har jag tagit fram en Social Media-strategi för högskolan, inklusive arbetssätt och interna processen. Målet var hela tiden att skapa en strategi som är användbar i verkligheten och hållbar på sikt, någonting som går att utföra utifrån gruppens förutsättningar och resurser. Strategin innefattar bland annat målgruppsanalys, kanalval, koncept och tonalitet.
Mitt angreppssätt för den här sortens projekt är alltid att jobba nära kunden löpande för att tillsammans skapa resultat. Att arbetet ska leda fram till så mycket mer än bara ett strategidokument.
Back to Top