Jag har jobbat löpande med 8190 som kund sedan starten av mitt egenföretagande 2021. Min roll som Strategic Advisor innebär att jag jobbar internt med verksamhetsutveckling men också deltar i specifika kundcase. Jag har drivit varumärkesarbetet med bland andra Roommejts, Dovra och Consensus samt agerat Digital strateg i ytterligare ett par projekt.
Back to Top